ORDLISTAN

Tryck och reklambranschens alla ord och begrepp från A till Ö.


A

ARKOFFSET Offsetmetod där man trycker på färdigskurna ark av papper.

B

BESTRUKET Ett papper som bestrukits på ena eller båda sidorna. Syftar till att göra pappersytan jämnare. Ex. ett ”glansigt” papper.

BIGNING Man förbereder för ett veck, trycker till papperet eller kartongen där den ska vikas så att den går lättare att böja. Det måste bland annat göras före falsning av tjockare material.

BLEED När två färger, t.ex två tonplattor, blandas i kanten där de möts.

BULK Bulk anger tjockleken på pappret. Ett papper med hög bulk känns tjockt och vice versa. Bulken påverkas av om pappret är glättat, bestruket eller obestruket samt av ytvikten.

C

CMYK står för Cyan (blå), Magenta (röd), Yellow (gul) och Keycolor (svart). Dessa färger kallas primärfärger och används vid 4-färgstryckning. När olika rastertoner trycks på varandra bildas olika färgnyanser.

D

BEKORFÄRG En kulör som återges från en färdigblandad tryckfärg. Exempelvis en PMS-färg.

DPI Enheten dpi är ett mått på skrivare och tryckpressars upplösning, det vill säga hur många färgprickar de kan skriva ut per tum.

DUMMY Ett provexemplar av en trycksak. Om möjligt på rätt papper och producerad med rätt teknik.

E

EFTERBEARBETNING Del av produktionen efter tryckning. Kan ex. innehålla bindning, falsning m.m.

F

FALSNING Vikning av papperet. Det finns ett antal olika varianter på falsning.

FOLIERING Beläggning av en hel eller delar av en yta med blank folie. Används ofta vid prägling och relief.

FÄRGSTICK En bild, eller färg, som har fått en ton som man upplever är fel, som tex ett ansikte som blivit mycket rödare än det var på ursprungsfotot.

FÖRSÄTTSBLAD De blad som binder samman pärmen eller boken.Oftast skiljer sig detta papper genom struktur, vikt eller färg, från de övriga boksidorna

G

GLÄTTAT Glättat kallas ett bestruket papper som i hög hastighet löpt genom ett valsverk för att öka pappersytans jämnhet och glans.

GRÅTONER Alla toner mellan 0-100% i färgkanalen svart.

H

HÅRDBAND Hårdare typ av bokomslag. Oftast trådbundet.

HÄFTNING En tunnare broschyr är vanligtvis häftad med metallklamrar. Antingen klamrar man som ett vanligt kompendium uppe i hörnet eller längs ryggen.

I

ICC-PROFIL En standard för färg- inställningarna i hela produktionskedjan, inklusive scanner, skärm, skrivare, provtryck och tryck.

INSTICK När man placerar arkdelarna i en trycksak i varandra vid bindning.

INTAG När tryckaren ställer in pressen och provkör tills han hittat inställningar som är godkända för den verkliga upplagan.

J

JPEG är Joint Photographic Experts Group är en standard som används för att komprimera bilder. Detta försämrar dock bildens kvalitet mer eller mindre beroende på komprimeringsgraden. Den komprimerade bilden får filändelsen .jpg

K

KNIPNING Ett sätt att justera avstånden mellan bokstäver i ord och meningar för att skapa ett snyggt utseende i en marginaljusterad text.

KORREKTUR Ett korrektur skickas för kontroll av bild och text, innan ett original godkänns för tryckning.

L

LACKNING Man skiljer på matt lack eller blank lack. Speciellt UV-lack gör ytan särskild blank. Lackning kan utföras på delar av trycksaken (partiellt) för att skapa effekter eller på hela tryckarket.

LAMINERING En folie läggs över exempelvis ett bokomslag som gör det extra tåligt. Kan vara matt eller blankt.

LAYOUT Disposition av text och bild.

LIMBINDNING Arken limmas direkt in i omslaget.

M

MJUKBAND Limbundna böcker med mjuka pärmar, exempelvis pocket-böcker.

MISSPASS När de olika färgerna inte trycks exakt på varandra. Det ger ofta en kant på objektet av en färg plus att objektet upplevs som suddigt.

N

O

OBESTRUKET Ett papper som inte har något bestrykningsskikt (jämfört med bestruket papper).

ORIGINALARE Person som sammansätter bilder och text till ett färdigt material som är färdigt att producera.

P

PASSMÄRKE Ett kontrollmärke för att man ska kunna kontrollera att färgerna trycks på varandra exakt och undvika misspass.

PERFORERING/strong> En rad av små hål görs för att en del av papperet lätt ska gå att riva av. Används till talonger eller liknande.

PROCESSFÄRG En processfärg är en färg som skapas genom att CMYK-färgerna cyan, magenta, gul och svart blandas.

PRÄGLING När bokstäver eller en bild pressas ned i tjockare papper eller kartong så att möns ter framträder genom nedsänkning. Skapar en dimension till på din trycksak. Relief off setmetod där man trycker på färdigskurna ark av papper.

R

RASTER Raster är ett rutnät med vågräta och lodräta linjer som används för att skapa ett mönster som ger gråtoner och färgnyanser i trycket.

RELIEF Motsatsen till prägling – mönstret står upp istället för att det är nedsänkt.

S

SKÄRMÄRKEN Precis som namnet antyder så är skärmärken till för att visa var er trycksak ska beskäras för att säkerställa att storleken blir precis rätt.

STANSNING Stansning kallas det när man skär till en trycksak för att exempelvis få rundade hörn, flikar, fönster eller andra utskurna detaljer.

T

TRYCKORT Tryckorten omfattar oftast tryckeriets namn, ort och år.

TRÅDHÄFTNING Arken i en bok eller tidning sys ihop med tråd. Sedan limmas arken in i omslaget.

U

UPPLAGA Antal exemplar av en trycksak.

UTFALL Man talar om utfallande bilder när man låter en bild eller tonplatta sträcka sig utanför sidformatets kant. Detta är ett sätt att säkerställa att det inte blir en vit kant mellan bilden och sidkanten. För trycksaker är det lämpligt med 3 mm utfall och för storformat 5 mm.

V

VARIABELTRYCK Variabeltryck innebär att man genom koppling till en databas göra varje exemplar av trycksaken unikt med t.ex. en persons namn eller en nummerserie.

VEKTORGRAFIK Grafik som består av geometriska former, såsom punkter, linjer, cirklar och dylikt, som tillsammans beskriver en bild. En motsats är rastergrafik.

W

X

Y

YTVIKT Ytvikt är papperets vikt per kvadratmeter t.ex. 130g/m² (skrivs 130g).

Z

Å

Ä

Ö

ÖVERTRYCK När man trycker ett objekt över ett annat. Ger risk för felaktiga nyanser eftersom tryckfärger inte är täckande.