PACKA DOKUMENT

Här nedan kan du läsa hur man på ett mycket enkelt sätt packar ihop alla filer i en enda mapp för att skicka till oss.

När man skapat sin layout i InDesign så måste alla länkar och typsnitt man använt i dokumentet skickas med, annars kommer inte InDesign att hitta länkarna eller typsnitten och det resulterar i lågupplösta ”pixliga” bilder och fel typsnitt.


1. Öppna InDesign och diet dokument du vill packa.

2. Välj ”Packa” i ”Arkiv-menyn”.

3. I den första dialogrutan får du en sammanfattning på vad ditt dokument innehåller. Här klara du bara dig vidare med knappen ”Packa”.

4. I nästa dialogruta har du möjligheten att bifoga ett dokument med instruktioner till mottagaren.

5. I sista rutan väljer du vart du vill spara din packade mapp. Här rekommenderar vi att teckensnitt och bilder ska vara i-kryssat. Inkludera gärna också en IDML-fil.

6. När dokumentet är sparat och packat i er mapp så rekommenderar vi att komprimera mappen innan den skickas till oss. På Mac högerklickar du på mappen och väljer ”Komprimera”. För PC använder du programmet ”WIN-Zip”.