CHECKLISTAN

Slipp enkla misstag som tvingar dig att skicka filen på nytt. Kontrollera punkterna nedan, innan du skickar ditt original för tryck.


TA BORT ONÖDIGHETER
Börja med att rensa dokumentet från färger och typsnitt som inte används, ibland kan det råka hamna som ett mellanslag eller en blankrad någonstans.

RÄTT DOKUMENTFORMAT
Dokumentformatet ska vara exakt som den färdigskurna produkt som du vill få ut. (Förutom vid fall då sidan skall ha flikar eller liknande som ska sticka utanför och stansas ut. Fråga oss hur du ska göra i sådana fall.) Gör alltid dokumentet i skala 1:1. Gäller även stora format.

ÄR BILDERNA I RÄTT UPPLÖSNING?
Generellt ska bilderna vara sparade i 300 ppi för 150 linjers raster. Det är viktigt att du kontrollerar att alla bilder är i rätt upplösning.

UTFALL
Alla bilder och objekt som ska ligga ända ut i kanten på sidan skall ha ett utfall på minst 3 mm, annars riskerar du att få en vit kant då skärningen inte alltid är helt exakt. Observera att delar av bilden alltså ska ligga utanför dokumentytan. Detta gäller dock inte i mitten av ett uppslag.

SKÄRMÄRKEN
När du har anget utfallet i din exportering är det också viktigt att du kryssar i skärmärken, detta för att vi ska kunna göra en så precis skärning som möjligt.

PDF-FÖRINSTÄLLNING
Vid export av dokumentet kan du välja en förinställning. Här ser vi gärna att [PDF/X-4:2008] används.

ICC-PROFIL
Vid exportering kan du ange instälnningar för utdata. Här kan du välja färgkonverteringen ”konvertera till mål (bevara värden)”. Välj sedan ett mål. Här ställer du in ”Coated FOGRA39” vid bestuket och Fogra 47L PSO_Uncoated vid obestuket.

BIFOGA BILDER OCH TYPSNITT
Bifoga de bilder, loggor och typsnitt som används i dokumentet. Både Quark Xpress och Indesign har funktioner som sköter detta åt dig, packar ditt jobb. Skickar du en tryckfärdig pdf behövs ej detta.