Räkna med oss!

Vi vill hjälpa dig med dina trycksaker! Har du färdigt material, tex en pdf, gör du din beställning här. När du skickat in ditt underlag så återkommer vi så snart vi kan.

Ladda upp dina filer här!

Ett enkelt sätt att ladda upp dina jobb.
Fyll i dina uppgifter och skicka in.

Checklista

Slipp enkla misstag som tvingar dig att skicka om. Kontrollera punkterna nedan innan du skickar ditt original för tryck.

Ta bort onödigheter
Börja med att rensa dokumentet från färger och typsnitt som inte används.

Rätt dokumentformat
Dokumentformatet ska vara som den färdigskurna produkt du önskar. (Förutom vid fall då sidan skall ha flikar eller liknande som ska sticka utanför och stansas ut. Fråga oss hur du ska göra i sådana fall.) Gör alltid dokumentet i skala 1:1. Gäller även stora format.

Är bilderna i rätt upplösning?
Bilderna bör hålla en upplösning av 300 dpi för att kunna upplevas som skarpa i tryck. Det är viktigt att du kontrollerar att alla bilder är i rätt upplösning.

Gör alltid utfall
Alla bilder och objekt som ska ligga ända ut i kanten på sidan skall ha ett utfall på minst 3 mm, annars riskerar du att få en vit kant då skärningen inte alltid är helt exakt. Observera att delar av bilden alltså ska ligga utanför dokumentytan. Detta gäller dock inte i mitten av ett uppslag.

Skärmärken
När du har anget utfallet i din exportering är det också viktigt att du kryssar i skärmärken.

PDF-Förinställning
Vid export av dokumentet kan du välja en förinställning. Här ser vi gärna att [PDF/X-4:2008] används.

ICC-profil
Vid exportering kan du ange inställningar för utdata. Här kan du välja färgkonverteringen ”konvertera till mål (bevara värden)”. Välj sedan ett mål. Här ställer du in ”Coated FOGRA39” vid bestuket och Fogra 47L PSO_Uncoated vid obestuket.

Bifoga bilder och typsnitt
Bifoga de bilder, loggor och typsnitt som används i dokumentet. Indesign har en funktion som sköter detta åt dig och packar ditt jobb. Skickar du en tryckfärdig pdf behöver du inte tänka på detta.