Formgivning

Formgivning handlar om att skapa konsekvent och effektiv kommunikation utifrån bilder, färger, format och typografi som anpassats för trycksaken.

Vi kan hjälpa till med formgivning av era trycksaker – antingen utifrån era idéer eller från grunden. Vi diskuterar då målgruppen, syftet med produkten och annat som kan vara av vikt för att se till att er trycksak formges för bästa möjliga mottagande och respons hos mottagaren.

Vad är det egentligen för skillnad på formgivning och layout? Svaret är att de går hand i hand, men som vi ser det så handlar formgivning om det sammanlagda utseendet på och intrycket av en trycksak, medan layout handlar lite mer specifikt om strukturen på och sammansättningen mellan de olika bild- och textelementen.

Någon gång har det beskrivits som att formgivning är att bestämma hur pusselbitarna i ett pussel ska se ut – vilket motivet är, vilken form de har etc – medan layout är som att lägga pusslet utifrån de färdiga bitarna.

Formgivning: Det generella utseendet utifrån företagets färger, font, bilder och budskap.

Layout: Arrangera bilder, texter, rubriker och
andra element till en sammanhängande komposition


Vill du veta mer?

Kontakta oss så hjälper vi dig hitta rätt upplägg för din nästa trycksaksproduktion.