>

Kataloger

Till skillnad från broschyren så är en katalog limbunden och inte klammerhäftad. En katalog kan användas i flera syften. Den ger utrymme för utförlig information och bilder samtidigt som den kan anpassas på en mängd olika sätt beroende på vilken funktion ni vill att katalogen ska fylla.
Vi har byggt upp hela vår produktionspark med fokus på två aspekter: hög kvalitet och snabbhet i produktionen. Vi har egen limbindning och behöver därför inte lägga extra tid på frakter till och från tryckeriet, detta sparar er tid och pengar. Perfekt för alla er som vill ha en högkvalitativ slutprodukt som inte hinner vänta på att få den i handen.

Har ni ett behov av att trycka manualer eller instruktionsböcker?
Läs mer om det här!


Vill du veta mer?

Kontakta oss så hjälper vi dig hitta rätt upplägg för din nästa trycksaksproduktion.